top of page
ouroborus_edited.png

כאוס וסדר

כאוס, על פי התיאוגוניה של הסיודוס מיוון של המאה ה-7 לפני הספירה, הוא הדבר הראשון שהיה קיים, טרם נברא העולם. זהו החומר הראשוני, ההיולי, שקדם לבריאה וממנו הפציעו האלים הראשונים – גאיה (האדמה),  טרטרוס (העולם התחתי) וארוס (אל הארוטיקה, הכוח הגורם לכל הדברים להתערב ולהתחבר זה עם זה). לאחר מכן, נולדו מן הכאוס גם השמיים, הלילה והחושך – כל אלה היוו את הבסיס לסדר החדש שהושת על הקיום, ושיאפשר בהמשך את היווצרותם של החיים ושל התרבות. בריאת העולם מתוך הכאוס הנה מבנה ארכיטיפי שחוזר על עצמו שוב ושוב במיתולוגיות מכל רחבי העולם. המונחים משתנים, אבל העקרון נשמר: בתנ"ך העברי זהו התוהו ובוהו שממנו בורא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לאחר שציווה על הופעת האור. במיתולוגיה המצרית מסופר על נון, מי התהום הבראשיתיים שהיו המקור לכל הבריאה, ושבהם יצר האל אתום את עצמו, ולאחר מכן הוליד את שו ותפנות, האוויר והלחות, שעליהם הטיל את המשימה להפוך את הכאוס לסדר, עקרונות, חוקים ויציבות. שו ותפנות הפרידו את האור מן החושך, ובראו את מאע'ת, אלת הסדר הקוסמי. לאחר מכן יצרו גם את גב ונות, האדמה והשמיים, ומשם המשיך העולם ונברא שלב אחר שלב.

1280px-Geb,_Nut,_Shu.jpg

אל האוויר, שו, מחזיק את נות, השמיים, בעזרת אלים אחרים, כאשר גב, האדמה, שוכב מתחת. מצרים, 950 לפסה"נ

המיתולוגיה של בריאת העולם, שברובם המוחלט של המקרים מציגה חלוקה דיכוטומית בין כאוס וסדר, חושך ואור ובין מה שידוע ללא נודע, מבוססת על מה שאנו רואים כתבנית הארכיטיפית של הדואליות. הדואליות, או הניגודים והגבול שהתודעה האנושית מציבה ביניהם, היא הדרך שבה בני האדם תופשים את העולם מרגע לידתם. יש ואין, אור וחושך, שובע ורעב, נעים וכואב, אלו הן הקטגוריות הראשונות שנוצרות בתודעה המתפתחת של התינוק, שלומדת להגדיר את הדברים על פי קיומם או העדרם. בשלב זה הן אפילו לא קטגוריות לשוניות, כי אם תחושתיות וחושניות לחלוטין. כך שעוד טרם למד את השפה, התינוק "מבין" את הדברים על פי מה שהם לא, ולומד את מהותו של הניגוד. בשלב די מוקדם, התחושות הפיזיות יקבלו שמות ויוכנסו בסדר של השפה, כאשר הורי התינוק יתייחסו אליו במילים, ו"יסבירו" לו את ההבדל בין החוויות החושיות שלו. כך, גם דיכוטומיות מורכבות יותר, כמו זכר ונקבה, טוב ורע, יפה ומכוער, עבר ועתיד, יחלו להבנות בתודעתו המתפתחת של הפעוט, וירכיבו באופן יסודי את תפישת העולם הבסיסית שתלווה אותו כל חייו. תפישת עולם זו שתסייע לו להבין את המציאות ולשרוד בה, היא החלק הבסיסי ביותר ב"סיפור" האנושי על העולם, ועלייה ייבנו לאורך חייו עוד נדבכים על נדבכים של קטגוריות, נורמות וערכים, שבינם ובין המציאות האמיתית, הכאוטית, מרחק רב.

בהקשר של מיתולוגיות של בריאה, הדואליות הארכיטיפית באה לידי ביטוי באופן המובהק ביותר בסיפורי המלחמה שבין הכאוס והסדר, המיוצגים בדרך כלל על ידי דמויות אלגוריות, ומסתיימים על פי רוב בבריאתו של העולם מתוך גווייתה של המפלצת שייצגה את הכאוס אשר קדם לבריאה. כך, למשל, ניתן לראות במיתוס המסופוטמי "אנומה אליש", שבו מתוארת מלחמתו של האל מרדוך באם הגדולה של כל האלים, היא תיאמת, אשר מתוארת באותו מיתוס, פעם כדרקון, ופעם כמי המלח הקדמוניים. לאחר שמנצח מרדוך את תיאמת, דרקון הכאוס, הוא מבתר את גופתה ובורא ממנה את העולם שאנו מכירים. סיפורים דומים מוכרים היטב מהמזרח התיכון הקדום, כמו למשל מלחמתו של אל הפיריון הכנעני בעל באחיו הכאוטי ים, מלחמתם של הורוס וסת המצרים, וכדומה. אחת מן המסורות ההינדואיסטיות מספרת על פורושה, הוא הכוח הזכרי שהיה בעל אלף ראשים, אלף עיניים ואלף רגליים, וכיסה את הארץ מכל צדדיה. האלים הקריבו את פורושה, ובראו מחלקי גופו השונים את העולם.

Tiamat.jpg

חותם גליל ניאו אשורי מהמאה ה-8 לפסה"נ, שזוהה על ידי מספר מקורות כתיאור אפשרי של מלחמתו של מרדוך בתיאמת. מקור

נרטיבים מסוגים אלה ללא ספק מהווים עדות לכך שתבניות החשיבה האנושיות הן חובקות עולם ומנהלות אותו משחר ההיסטוריה. המתח התמידי בין מה שידוע לאדם ומה שאינו ידוע לו, הביא ליצירתם של האפוסים המיתולוגיים הגדולים ביותר בתולדות האנושות, שטוענים לבריאת הסדר מן הכאוס, ואשר על פיהם נולדו פרדיגמות דתיות, תרבותיות ואפילו מדעיות. הישויות הארכיטיפליות שנולדו מתוך אותה תבנית בסיסית של דואליות, פשוט מייצגות את אותן פקולטות שמרכיבות את התודעה האנושית ואת האופן שבו היא תופשת את העולם; העולם כפי שאנו מכירים אותו נברא תוך מלחמה בין הגיבור האנתרופומורפי, האסתטי, הוורבלי והמאורגן, המייצג את הסדר המוכר והידוע (ה"תרבות" והידע האנושיים), לבין המפלצת מרובת האיברים, הבלתי צפוייה וחסרת הגבולות הברורים, המייצגת את הכאוס (ה"טבע" הפראי והבלתי ידוע). תבנית זו, מולידה את הדיכוטומיות האחרות שנגזרות ממנה: טוב ורע, יופי וכיעור, חוכמה ובורות וכדומה. אלה, בתורן, ממשיכות ומחזקות את הארכיטיפ של הדואליות, ומולידות מחדש את הסדר, הכאוס, והמתח התמידי השורר ביניהם. אחד הדברים שבעינינו חשוב מאד לזכור, גם אם לפעמים קשה להבין את זה, הוא כי מדובר תמיד תמיד בקטגוריות אנושיות ושפתיות אשר מולבשות על המציאות במסגרת המאמץ להבין אותה. חלוקתו של העולם לסדר וכאוס, יש בה מן הסתירה הפנימית, שכן הכאוס מעצם הגדרתו אינו אמור להיות ניתן לחלוקה או להבנה כלשהי. אם לתאר זאת בצורה ציורית, הכאוס הוא כמו ההידרה מן המיתולוגיה היוונית, אותה מפלצת בעלת ראשים מרובים, אשר כריתתו של אחד מראשיה, מביאה מייד לצמיחתם של ראש או שניים חדשים.

הבנה זו, כי הכאוס הוא יסוד מופשט וחסר גבולות, בלתי ניתן להכחדה טוטאלית, וכזה שנמצא תמיד בבסיסם של כל ה"דברים", הביאה ככל הנראה, לכך שברבים מן הנראטיבים המתארים את מלחמת הסדר בכאוס, נברא העולם מגופה (הבלתי ניתן להמתה מוחלטת) של מפלצת הכאוס עצמה, והוא לעולם יכיל אותה כחלק אינטגרלי ממנו. תרבויות רבות ברחבי העולם שנשענות על מבנה מיתולוגי דומה, מקיימות פולחנים מחזוריים אשר תפקידם הוא לשמר את כוחו של הסדר, ולהחזיק את הכאוס תחת שליטה. כך נהגו במסופוטמיה לקרוא בכל שנה מחדש את תיאור מלחמתו של האל מרדוך באלה המפלצתית תיאמת, וכך, למשל, עד לעצם היום הזה מהללים היהודים את מלחמתו של האל העברי במפלצות הים הכבירות, בתפילתם היומיומית בבית הכנסת. כבני אדם שוחרי בינה ודעת, אנו עוסקים כל היום בלימוד ובחיפוש אחר תשובות, ביודעינו כי המציאות לעד תהיה בלתי פתירה לחלוטין עבורנו, ולעתים קרובות גם בלתי צפויה. למרות זאת, אנו עושים מאמצים ניכרים להגדיל את הטריטוריה של הידע ומה-שידוע, ובכך להקטין במעט את האוקיינוס הכאוטי של הבלתי-ידוע ומה-שטרם-נתגלה.

הדואליזם הארכיטיפי של הכאוס והסדר, מהווה חלק ניכר מן האופן שבו תופשת התודעה האנושית את העולם, והוא מרכיב את חוויית החיים האנושית בהיבטים שונים וברזולוציות שונות. הפסיכואנליזה היונגיאנית, על ענפיה השונים, רואה במיתולוגיות הבריאה הללו משל להתהוותה של הנפש האנושית, הן בהיבט הרחב, של התפתחות התודעה של ההומו-ספיינס מתוך המצב הפראי, החייתי, והן בהיבט האישי, הפרטי, של התפתחות המודע מן הלא-מודע, המקבילה לתהליך התהוותו של האדם מרגע בקיעתו מן הרחם האמהי ועד להגיעו לבגרות. זהו תהליך שבמהלכו נפרד התינוק מאמו, ראשית באופן פיזי וגופני ולאחר מכן גם נפשית ורגשית, תוך רכישת שפה, הפנמת הנורמות החברתיות והתרבותיות, וכדומה. המתח בין שליטה וחוסר שליטה והמלחמה התמידית של האגו האנושי בחלקיה הכאוטיים של הנפש, ילוו את האדם כל חייו, ויומחשו כמעט בכל חוויה או אירוע שיקרו במהלכם.

דבר אחד חשוב מאד להבין כאן: הטענה כי מדובר באלגוריה למצב התודעה או הנפש של האדם, אינה מצביעה על כך שהאלגוריה היא מכוונת ושהסיפורים מלכתחילה נכתבו כדי לספק הסבר למצב אנושי זה. הרעיון, ובכך טמונה גם עוצמתו, הוא שכל הסיפורים הללו (ומיתוסים באופן כללי) מציגים תבנית נרטיבית דומה, מפני שהם כולם תולדה של אותו מבנה נפשי, תודעתי ומוחי, שמלכתחילה יצר אותם. זהו למעשה אינו משל כי אם סימפטום; המיתוס המתאר את בריאת העולם מתוך הכאוס, נוסח באופן המסויים הזה על ידי תודעה אנושית כלשהי, מפני שכך היא בנויה מלכתחילה. זהו סיפור שמבקש ללמד על בריאת העולם, אך למעשה מלמד יותר על מחבריו ועל הסטרוקטורה הנפשית שבתוכה נוצר. משנוצר, תפקידו הבלתי רשמי הוא להמשיך ולתחזק את הסטרוקטורה הזו באופן מעגלי, ובדרך זו ממשיכות התבניות הארכיטיפליות להזין את עצמן ואת התודעה המורכבת מהן.

1024px-Lernaean_Hydra_Getty_Villa_83.AE.346.jpg

הידרה מצויירת על כד אטרוסקי מ-346 לפסה"נ, וילה גטי, לוס אנג'לס. מקור
 

פרוייקט מסדר הטומאה, עסק לא מעט בחקר הגבולות שבין הארכיטיפים הדואליים הללו, של סדר ואי-סדר (תכונה זו ניכרת כבר בשמו האוקסימורוני), ובבחינת הטשטוש של גבולות אלו. יחד עם ההבנה כי מדובר בקטגוריות משמעותיות מבחינת התפקיד שלהן בחוויה האנושית, ברור כי שמירה על גבולות גזרה ברורים ובהירים מדי, עלולה בקלות להפוך למסוכנת, הן במקרים החברתיים והן במקרים האישיים והפרטיים. הדוגמאות לכך אינסופיות, והמקרים שבהם אותו גבול ברור בין מה שנחשב נכון ומה שנחשב לא נכון, ראוי או לא ראוי, גרם להדרה, אפלייה, ואף לעינויים, השפלות ומוות, הם רבים מספור. כך גם מבחינת הנפש האנושית עצמה: שמירה בלתי מתפשרת על אורח חיים של סדר וארגון מופתיים, והתכחשות לכל היבט של חוסר סדר, חוסר שליטה וחוסר ידיעה, עלולה בקלות לגרום לאדם לאבד את שפיותו ואף את חייו. ההיפך גם הוא נכון: אדם שיתמסר ביתר שאת ליצריו החייתיים ולאקסטזה המוחלטת, עלול גם הוא למצוא את עצמו מאחורי סורג ובריח או מתחת לאדמה. אין כוח בהצמדות בלתי מתפשרת לנורמות, סטנדרטים או קונבנציות תרבותיות, מדעיות או דתיות כלשהן, ויש לערער עליהן ללא הרף ובכל הזדמנות. יחד עם זאת, גם הימצאות בלתי פוסקת בעולם שבו אין משמעות לכלום, ושהגבולות פרוצים בו לחלוטין, אינה מועילה לשום דבר והיא אף מסוכנת.         

 

בעבודתו "הולדת הטרגדיה מתוך רוחה של המוסיקה", מתווה פרידריך ניטשה חלוקה בין שני כוחות עיקריים שלטענתו מנהלים את החוויה האנושית, ומצויים במתח מתמיד. כדי להסביר את טיבם של יסודות אלה, עושה ניטשה, שהיה בעל השכלה קלאסית, שימוש בשתי אלוהויות מן המיתולוגיה היוונית, שלטענתו מייצגות את שני הקטבים: דיוניסוס ואפולון. דיוניסוס, אל היין, האקסטזה והתאטרון, מייצג את המציאות שאינה מובדלת על ידי צורות והבחנות קטגוריאליות, ואילו אפולון, אל השמש, האור והרפואה, מייצג את המציאות המובחנת, הצורנית והמאורגנת. בטרגדיה היוונית מתקיים מיזוג בין שני היסודות, הדיוניסי (שמיוצג על ידי המקהלה) והאפולוני (שמצוי בצורה הדיאלוגית של המחזה), ולכן זוהי, לפי ניטשה, צורת האמנות הגבוהה ביותר, מפני שהיא מצליחה לייצג את החוויה האנושית המורכבת. שני הקטבים הללו, החגיגיות הדיוניסית והמשמעת האפולונית, נגזרים כמובן מן התבנית הארכיטיפית של כאוס וסדר, וכמו במיתוסים הקדומים שכבר עסקנו בהם, גם ניטשה מתאר את המציאות האידאלית כמיזוג בין השניים.

העבודה המעשית של הסדנא הארכיטיפית (במסגרת המכון להטרוסופיה), כמו גם התשתית התיאורטית שלה, עוסקת רבות במתח שבין הכאוס והסדר, וגם באופן שבהם הללו משלימים זה את זה. כפי שתראו בפרקים הבאים, גם כאשר נעסוק בנושאים אחרים, בתשתית יעמדו שני המושגים הללו וייצגו את המרכיב הבסיסי ביותר בחוויה האנושית ובתפישה שלנו את העולם. הם יהוו, בו זמנית, משל למתחים שישנם בנפש האנושית בין המודע והלא-מודע, כמו גם להבדלים בין החוויה הטבעית והפראית, לזו המתורבתת, המדעית וה"מאולפת". הכאוס והסדר הם מבחינתנו מושגי התשתית שיש להכיר, לדון ולעסוק בהם, אם רוצים להמשיך אל הפרקים הבאים מתוך תשתית ראויה.

אולי העקרון הבסיסי והחשוב מכולם בטרם נמשיך, הוא לזכור כי אנחנו עוסקים כאן בניסיון להבין את החוויה האנושית לדורותיה, לבחון כיצד תובנות בנות אלפי שנים יכולות לסייע לנו ביצירה ובניסיון החיים, ולהמשיך להעמיד בשאלה ובספק כל תבנית יסוד ארכיטיפית שנתקל בה. באף רגע, לא מדובר כאן באמת אובייקטיבית צרופה, והקוראים צריכים להזהר מן המלכודת המפתה של תשובות ברורות, ולעד להשאר ספקניים, ביקורתיים ומטשטשי גבולות. העמדה המוצגת כאן היא סיפור, והיא מהווה פרשנות אחת מני רבות. כל מטרתה היא לספק נקודת מבט ולפתוח את תודעת הקורא לשאלות ולאפשרויות שאולי טרם עלו בו.

AW logo bw_edited.png

סיכום ומסקנות

 

1. הדואליות היא אחת מתבניות היסוד הארכיטיפיות של המחשבה האנושית.

2. החלוקה האנושית, הדואלית, למה שידוע ולמה שאינו ידוע, היא זו שהולידה את המיתוסים אודות בריאת העולם מן הכאוס הבראשיתי, ואודות המתח המתמיד המתקיים בין הכאוס והסדר. 

3. כאוס וסדר הן קטגוריות של המחשבה האנושית, והן מרכיבות את הסיפור הגדול של האנושות. המציאות הטבעית אינה מכירה בהן.

4. כתבניות ארכיטיפיות בסיסיות, הכאוס והסדר מכילים בתוכם מהויות ארכיטיפליות רבות, אשר מרכיבות את התודעה האנושית ואת האופן שבו האדם חווה את המציאות ואת העולם. הללו משתנות מעט מתרבות לתרבות ומאדם לאדם, ויש לשוב ולהרהר בהן מדי פעם.

לדוגמא:

הארכיטיפ כאוס כולל בתוכו את הלא ידוע, הלא מודע, הטבע הפראי, החייתיות, עולם הרגש והיצר, המציאות הקדם-שפתית והקדם קטגוריאלית, וכדומה.

הארכיטיפ סדר כולל בתוכו את הידוע, המודע, התרבות, האנושיות, האינטלקט והמוסר, המציאות הלשונית והקטגוריאלית (אריסטוטלית), וכדומה.

5. הארכיטיפים הראשיים, כאוס וסדר, כמו גם הארכיטיפים המשניים להם, באים לידי ביטוי בעולם הסמלי (בתוך הסיפורים של התרבות האנושית) בתור אלים, מפלצות, אירועים, מקומות, דמויות אנושיות וחייתיות, וכדומה. ככל שהדימוי הוא יותר מיתי, כך הוא קרוב יותר לארכיטיפ.

6. הידוע והלא-ידוע הם מרכיבי היסוד של החוויה האנושית. לכן ניתן לראות את המציאות כולה דרך הפרספקטיבה של הארכיטיפים כאוס וסדר. זו יכולה להיות שיטה טובה להתמודדות עם חוויית החיים, אולם כדאי להיות ערניים לכך שזו איננה אלא נקודת מבט, וכי מה שמהווה סדר עבור אדם אחד, עשוי או עלול להיתפש ככאוטי עבור אדם אחר.

7. המיתולוגיה מספרת לנו שהעולם האנושי, התרבותי, נולד מתוך הכאוס ונברא באמצעותו. הלא-ידוע והבלתי-צפוי לעולם יהיו חלק בלתי נפרד מן המציאות האנושית, הן ברמה החברתית והגלובלית, והן ברמה הפרטית.

8. האדם שואף כל העת להגדיל את הטריטוריה של הידוע (סדר), על חשבון זו של הבלתי ידוע (כאוס). יחד עם זאת, הלא-ידוע הוא מעצם טבעו אינסופי, ולעולם יהווה חלק מהחוויה האנושית. אנו ממליצים לאמץ עובדה זו, ולברך על כך.

9. על אף שאיפתו של האדם לידע, לארגון ולשליטה, יש לזכור כי הכאוס תמיד נמצא שם מתחת לפני השטח, ואורב מעבר לפינה. לכן יש להיות מוכנים לכל תקרית. גישה קיצונית מדי של סדר, תוך התעלמות מקיומו של הכאוס, עלולה להיות הרת אסון, וכך להיפך: הכאוס המוחלט משמעותו קץ לקיום האנושי כפי שאנו מכירים אותו.

10. אנו ממליצים, אפוא, לשאוף למיזוג ולטשטוש גבולות בין הידוע והבלתי ידוע, בין שליטה וחוסר שליטה, בין השכל והיצר ובין ה"תרבותי" וה"חייתי" (או בין הדיוניסי והאפולוני על פי ניטשה). כאוס וסדר צריכים לחיות באיזון וביחסי גומלין זה עם זה. חיים יצירתיים ומשמעותיים הם כאלה שבהם אתה נמצא כשרגל אחת שלך בידוע, והשנייה בבלתי-ידוע.

bottom of page