top of page

תרגול

wings%202%20invert_edited.png

עבור הבוחרות והבוחרים לצעוד בדרך ההטרוסופיה, אתר זה מציע פרקטיקות שונות להטמעה בחיי היומיום, אשר מבטאות את ערכי הפאגאניזם הרציונלי של ההטרוסופיה כפי שאנו רואים אותם. המנהגים והחוויות המוצעים כאן הם כמובן בגדר המלצה בלבד, וחשוב להדגיש שאיננו רואים בהם דרישה הכרחית או חובה מסוג כלשהו. אלו שיטות שונות שאנו מוצאים כשימושיות לתרגול, וככאלה העשויות לסייע בפתיחת דלתות חדשות ליצירתיות, לתשוקה ולחיבור עם הכאוס ("בעבוע"), עם העולם ועם העצמי. ההצעות השונות גובשו לאורך השנים, מתוך ניסיון אישי וחשיבה רבה, והן עשויות שלא להתאים לכולם/ן. לפיכך על המשתמשים/ות לבחור בקפידה את נסיונם/ן וחוויותיהם/ן האישיות, ולקחת עליהם אחריות מלאה.

Coyote%2520invert_edited_edited.png
Coyote%20invert_edited.png
bottom of page